Edyta Maliczak

coaching & szkolenia 

 

 

Coaching

"Szaleństwem jest zachowywać się w ten sam sposób i oczekiwać innego rezultatu"
Albert Einstein

 

Coaching to proces wzmacniania i poprawiania umiejętności i wiedzy w konkretnej dziedzinie.

Ma silne bezpośrednie oddziaływanie. Dotyczy rozwoju i wykracza ponad poziom na jakim obecnie znajduje się klient. Coaching kieruje uwagę na przyszłość, przyjmując za punkt wyjścia miejsce w którym człowiek, organizacja, zespół lub grupa znajdują się obecnie.

Coach ze swoim klientem skupia się na planowaniu drogi prowadzącej do wcześniej obranego celu. Coach jest strażnikiem celu swojego klienta.

dowiedz się więcej o zaletach oraz rodzajach coachingu

Next

Style myślenia przy pomocy MindSonar®

MindSonar® to łatwe w użyciu narzędzie dla coachów i konsultantów, pomagające zrozumieć krytyczne czynniki stylów myślenia ludzi.

Narzędzie to ma kluczowe znaczenie w coachingu, rekrutacji, marketingu, budowaniu zespołu. To pierwsze narzędzie psychometryczne nie mierzące osobowości, a dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach. Dlatego dostarcza niezbędnej wiedzy wspierającej zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw, itp.

MindSonar® dostarcza także nieocenioną wiedzę na temat motywacji pracowników. Wyobraź sobie, że dokładnie wiesz, co motywuje członków zespołu, co jest dla nich ważne, kto z kim ma tendencję do lepszej współpracy w różnych sytuacjach, a gdzie jest ryzyko konfliktów. I że potrafisz dokładnie przewidzieć i wyjaśnić dlaczego tak się dzieje, gdzie są możliwe napięcia i irytacje.

Co MindSonar® daje klientom:

MindSonar® bada style zachowań oraz systemy wartości i jest unikalnym, innowacyjnym narzędziem mierzącym np. proaktywność-reaktywność, potrzebę działania według procedur lub ich obejścia, źródła podejmowania decyzji, umiejscowienie kontroli, itp.

MindSonar® używany jest m.in. w coachingu, coachingu zespołowym, projektowaniu szkoleń, badaniu efektywności szkoleń, budowaniu zespołów, w rekrutacji.

Next

Szkolenia

Jako coach i trener relacji uważam, że każda organizacja oraz pracujący w niej pracownicy mają różne potrzeby, których nie można włożyć do jednego pudełka. Dla mnie ważne jest aby poprzez szkolenie były zaspakajane potrzeby organizacji jak i jednostki.

Moje szkolenia są szyte na miarę, czyli dostosowuję je do indywidualnych potrzeb.

Początkiem przygotowania przeze mnie szkolenia jest analiza potrzeb firmy i jej pracowników. Następnie dzięki zebranym informacjom ustalam cel szkolenia i konkretne działania. Po czym realizuję szkolenie bądź też cykl szkoleń lub warsztatów. Po odbytym szkoleniu sprawdzam efekty szkolenia oraz pomagam wdrożyć wiedzę i umiejętności wcześniej zdobyte.

W moich pudełkach szkoleń i warsztatów znajdują się następujące propozycje tematyczne:

Next

Edyta Maliczak

Coach & Trener

Nazywam się Edyta Maliczak, jestem coachem i trenerem relacji. Jestem również consultantem narzędzia badającego style myślenia MindSonar. Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczny Coacha.

Jako coach towarzyszę ludziom w ich  rozwoju osobistym i zawodowym. Rozwój  osobisty  i  zawodowy doprowadza  moich klientów do zwiększenia poczucia własnej wartości. Natomiast poczucie własnej wartości pozwala budować lepsze relacje międzyludzkie.  

Sensem mojej pracy i mojego życia jest przekazywanie wiedzy, którą uzyskałam w ciężkiej pracy i owocnej nauce.

Jako trener uczę konkretnych kompetencji. Dzięki, którym klienci moi przenoszą się na wyższy poziom świadomości. Co przyczynia się do  zwiększenia ich zarobków, poprawienia jakość życia zawodowego, zwiększenia prestiżu i uznania społecznego oraz poprawienia relacji  z bliskimi. 

Jako  konsultant MindSonar pomagam firmom budować sprawne zespoły, co  również zwiększa  efektywność tych zespołów. Pokazuję  jak  skutecznie  motywować swoje  zespoły  i  być  skutecznym  liderem. 

Jeśli  chcesz podnieść swoje życie  i swój  biznes  na  zupełnie nowy poziom, to chętnie potowarzyszę Ci w tej podróży.

Moje motto: "Twoje życie nie poprawi się przez przypadek. Poprawi się , gdy zaczniesz je faktycznie zmieniać" Jim Rohn

Next

Skontaktuj się ze mną

Telefon: +48 503 117 985

Wojska Polskiego 111 B, 69-100 Słubice